RECENZJE: Wybrane zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży z peryferyjnych dzielnic Gdańska, Gdańsk 2005

Bartłomiej Doborzyński 1, Beata Bykowska 1, Jarosław Załecki 1
1 -
MAeS
2006; 7 (1):
ICID: 1097286
Article type: Review article
IC™ Value: 2.40
Abstract provided by Publisher
 
 
STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     Wybrane zjawiska [0 related records]