MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W KULTURACH ŚWIATA: ŚWIĘTE ZAŚLUBINY JAKO CZĘŚĆ BABILOŃSKICH OBRZĘDÓW NOWOROCZNYCH W PIERWSZYM TYSIĄCLECIU P.N.E.

Piotr Mikucki 1
1 -
MAeS
1998; 6 (1):
ICID: 1097200
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
Abstract provided by Publisher
 
 
STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     ŚWIĘTE ZAŚLUBINY [0 related records]