MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W KULTURACH ŚWIATA: ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE DZIECKA W RODZINIE ALKOHOLOWEJ
(w świetle badań przeprowadzonych w gdańskich szkołach podstawowych)

Beata Bykowska 1
1 -
MAeS
1998; 6 (1):
ICID: 1097181
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
Abstract provided by Publisher
 
 
STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE [0 related records]