MATERIAŁY Z BADAŃ. SPRAWOZDANIA: NIELETNI PRZESTĘPCY I ICH ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZEW ŚWIETLE AKT SĄDU RODZINNEGO W LUBLINIE KOMUNIKAT Z BADAŃ

Mariusz Gwozda 1, Ewa Krawczak 1
1 -
MAeS
1997; 5 (1):
ICID: 1097141
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
Abstract provided by Publisher
 
 
STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     NIELETNI PRZESTĘPCY [0 related records]