MATERIAŁY Z BADAŃ. SPRAWOZDANIA: SPĘDZANIE PŁODU, DZIECIOBÓJSTWO I OFIARY Z DZIECI FORMĄ KONTROLI URODZEŃ W WYBRANYCH KULTURACH ŚWIATA

Urszula Komosa 1
1 -
MAeS
1997; 5 (1):
ICID: 1097139
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
Abstract provided by Publisher
 
 
STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     SPĘDZANIE PŁODU [0 related records]