ARTYKUŁY RÓŻNE: ROLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU KULTURY I OŚWIATY

Wiktor Pepliński 1
1 -
MAeS
1997; 5 (1):
ICID: 1097137
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
Abstract provided by Publisher
 
 
STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     ROLA BIBLIOTEK [0 related records]