RECENZJE: Judaizm — słownik obyczajów i tradycji. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo GGP, Gdańsk 1994, 148 s.,
iltistr., bibliografia (Ludwik Kostro)

Władysław Pałubicki 1
1 -
MAeS
1996; 4 (1):
ICID: 1097100
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
Abstract provided by Publisher
 
 
STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     judaizm [0 related records]