RECENZJE: Partia Zielonych w systemie politycznym RFN. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Słupsk 1994, 139 s. (Antoni Malinowski)

Stefan Rudnik 1
1 -
MAeS
1996; 4 (1):
ICID: 1097093
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
Abstract provided by Publisher
 
 
STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     Partia Zielonych [0 related records]