RAPORTY Z BADAŃ, OPRACOWANIA, MATERIAŁY: Więzi uczuciowe między dziadkami i wnukami (na podstawie badań przeprowadzonych w rodzinach trzypokolcniowych)

Barbara Małecka 1
1 -
MAeS
1996; 4 (1):
ICID: 1097086
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
Abstract provided by Publisher
 
 
STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     Więzi uczuciowe [0 related records]