RECENZJE: Ekologia społeczna i współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska, zbiór prac pod red. naukową EJ. Pałygi (Honorata Cyrzan)

Witold Tyloch 1
1 -
MAeS
1994; 3 (1):
ICID: 1097007
Article type: Review article
IC™ Value: 2.40
Abstract provided by Publisher
 
 
STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     Ekologia społeczna [0 related records]