ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA: Grupy samopomocy i koła przyjaźni trzeźwych rodzin jako formy reintegracji osób uzależnionych od alkoholu do środowiska społecznego w Republice Federalnej Niemiec

Andrzej Butkiewicz 1
1 -
MAeS
1994; 3 (1):
ICID: 1096997
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
Abstract provided by Publisher
 
 
STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     Grupy samopomocy [0 related records]