DOKUMENTY, MATERIAƁY. SPRAWOZDANIA: Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. "Socjologia polityki w Polsce" (Olgierd Sochacki)


MAeS
1992; 1 (1):
ICID: 1096070
Article type: Case report
IC™ Value: 1.80
Abstract provided by Publisher
 
 
STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     socjologia polityki [0 related records]