PROBLEMATYKA REGIONALNA:
Regionalność jako podstawowa kategoria edukacji regionalnej  

Kazimierz Kossak-Główczewski 1
1 -
MAeS
1992; 1 (1):
ICID: 1096054
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
Abstract provided by Publisher
 
 
STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     edukacja regionalna [0 related records]
     regionalność [0 related records]