MAGISTRI DOCENT Analiza porównawcza stosunku
młodzieży z Polski i Ukrainy
do Unii Europejskiej
(w środowisku młodzieży studenckiej
z Gdańska i Ług ańska)

Andrij Jakowenko 1, Sofia Datsko 1
1 -
MAeS
2008; 9 (1):
ICID: 1094060
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
Abstract provided by Publisher
 
 
  FULL TEXT STATS


Related articles in IndexCopernicus™
     UE [0 related records]