Table of content

Volume 5 Number 1, 1997 - DZIECKO W KULTURACH ŚWIATA

 W KRĘGU KULTUR ORIENTU: DZIECKO W KAUKASKIEJ RODZINIE

Andrzej    Chodubski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):7-7
ICID: 1097109
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 W KRĘGU KULTUR ORIENTU: MAMZERIM?

Honorata    Cyrzan
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):20-20
ICID: 1097112
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 W KRĘGU KULTUR ORIENTU: DZIECKO W RODZINIE STAROŻYTNYCH HEBRAJCZYKÓW

Marian    Filipiak
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):25-25
ICID: 1097114
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 W KRĘGU KULTUR ORIENTU: ROLA WEDYJSKICH OBRZĘDÓW RODZINNYCH (SAMSKAR)

Przemysław    Jaźwiński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):33-33
ICID: 1097115
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

  W KRĘGU KULTUR ORIENTU: W ŻYCIU DZIECKA

Przemysław   Jaźwiński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):33-33
ICID: 1097116
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 W KRĘGU KULTUR ORIENTU: POZYCJA DZIECKA W STAROŻYTNYM EGIPCIE

Piotr   Mikucki
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):54-54
ICID: 1097117
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

W KRĘGU KULTUR ORIENTU: DZIECKO W ŚWIETLE TALMUDU. ZARYS PROBLEMATYKI 

Władysław    Pałubicki
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):62-62
ICID: 1097118
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 CYWILIZACJA RZYMSKA: PRAWO RZYMSKIE DOBY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W OBRONIE DZIECI

Jan    Huk
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):71-71
ICID: 1097119
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 CYWILIZACJA RZYMSKA: LOS DZIECI W CZASACH PRZEŚIADOWAŃ CHRZEŚCIJAN

Anna    Paner
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):97-97
ICID: 1097120
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

  DZIECKO W CHRZEŚCIJAŃSTWIE: KIEDY DZIECKO STAJE SIĘ NAPRAWDĘ DZIECKIEM WEDŁUG NOWYCH NURTÓW FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ?

Ludwik    Kostro
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):115-115
ICID: 1097123
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 DZIECKO W CHRZEŚCIJAŃSTWIE: DZIECKO W RODZINIE PRAWOSŁAWNEJ W RUSKIM I ROSYJSKIM MIEŚCIE FEUDALNYM

Iwona    Sitkiewicz-Icha
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):131-131
ICID: 1097127
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

  DZIECKO W UTOPIACH I SYSTEMACH TOTALITARNYCH: MIEJSCE DZIECKA W SPOŁECZEŃSTWACH DOSKONAŁYCH, CZYLI W UTOPIACH

Honorata    Cyrzan
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):137-137
ICID: 1097129
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 DZIECKO W CHRZEŚCIJAŃSTWIE: PROBLEM DZIECKA I KOBIETY W PAŃSTWIE TOTALITARNYM

Henryk    Szabala
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):148-148
ICID: 1097130
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

  DZIECKO W POLSCE: PRAWA DZIECKA W POLSCE

Barbara    Domańska
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):161-161
ICID: 1097131
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 DZIECKO W POLSCE: DZIECKO NA WSI KASZUBSKIEJ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Małgorzata    Koczyk
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):168-168
ICID: 1097132
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 DZIECKO W POLSCE: WYOBRAŻENIA ŻYCIOWE DZIECI I MŁODZIEŻY I ICH RODZINNE UWARUNKOWANIA

Krzysztof    Wszeborowski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):180-180
ICID: 1097133
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 ARTYKUŁY RÓŻNE: PRZEDMIOT, TRUDNOŚCI I PERSPEKTYWY ESTETYKI WSPÓŁCZESNEJ

Bohdan    Dziemidok
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):185-185
ICID: 1097134
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 ARTYKUŁY RÓŻNE: LOGICZNA ANALIZA POJĘCIA DOZWOLENIA

Wanda    Kustrzeba
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):194-194
ICID: 1097135
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

ARTYKUŁY RÓŻNE: STRUKIURY POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH POLONII SZWEDZKIEJ 

Jarosław    Och
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):202-202
ICID: 1097136
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 ARTYKUŁY RÓŻNE: ROLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU KULTURY I OŚWIATY

Wiktor    Pepliński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):211-211
ICID: 1097137
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 MATERIAŁY Z BADAŃ. SPRAWOZDANIA: OD DZIECIŃSTWA DO WIEKU DOJRZAŁEGO. OBRZĘDY INICJACJI U MASAJÓW

Iwona   Kontek, Władysław    Pałubicki
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):221-221
ICID: 1097138
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 MATERIAŁY Z BADAŃ. SPRAWOZDANIA: SPĘDZANIE PŁODU, DZIECIOBÓJSTWO I OFIARY Z DZIECI FORMĄ KONTROLI URODZEŃ W WYBRANYCH KULTURACH ŚWIATA

Urszula   Komosa
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):230-230
ICID: 1097139
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 MATERIAŁY Z BADAŃ. SPRAWOZDANIA: LUBELSKIE SZKOŁY SPECJALNE JAKO OŚRODKI SOCJALIZACJIKOMUNIKAT Z BADAŃ

Ewa   Krawczak
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):238-238
ICID: 1097140
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 MATERIAŁY Z BADAŃ. SPRAWOZDANIA: NIELETNI PRZESTĘPCY I ICH ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZEW ŚWIETLE AKT SĄDU RODZINNEGO W LUBLINIE KOMUNIKAT Z BADAŃ

Mariusz    Gwozda, Ewa    Krawczak
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):242-242
ICID: 1097141
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

MATERIAŁY Z BADAŃ. SPRAWOZDANIA: LUBELSKIE RODZINY ZASTĘPCZE. RAPORr Z BADAŃ 

Urszula    Kusio
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):245-245
ICID: 1097142
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 MATERIAŁY Z BADAŃ. SPRAWOZDANIA: DZIECKO W SŁYNNYCH KODEKSACH PRAWA (WYBÓR)

Roman    Skeczkowski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):249-249
ICID: 1097143
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 MATERIAŁY Z BADAŃ. SPRAWOZDANIA: OSOBOWOŚĆ SPOŁECZNA ABITURIENTÓW WYBRANYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH LUBLINA. KOMUNIKAT Z BADAŃ

Tomasz    Wach
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):257-257
ICID: 1097145
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 MATERIAŁY Z BADAŃ. SPRAWOZDANIA: IVANA ILLICHA KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA BEZ SZKOŁY

Konrad    Woliński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):259-259
ICID: 1097146
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: Dzieci polskie w krajach pozaeuropejskich 1939-1949

Andrzej   Chodubski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):269-269
ICID: 1097153
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: Dzieci syberyjskie. Dzieci polskich dzieci repatriowanych z Syberii i Mandżurii w latach 1919-1923

Andrzej   Chodubski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):272-272
ICID: 1097155
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

RECENZJE: ABC wiedzy o moralności 

Honorata    Cyrzan
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):275-275
ICID: 1097157
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach

Małgorzata    Koczyk
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):277-277
ICID: 1097159
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: Egzotyczny świat sawanny. Kultura i cywilizacja ludu Hausa

Małgorzata    Koczyk
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):280-280
ICID: 1097161
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie

Małgorzata    Koczyk
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):282-282
ICID: 1097163
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: The Scientifization of Culture (Thoughts of a physicist on the techno-scientific revolution and the laws of progress)

Bogdan    Lange
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):286-286
ICID: 1097167
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: Drugie życie więzienia

Grzegorz    Lewandowski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):292-292
ICID: 1097170
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: Psychologia małżeństwa

Grzegorz    Lewandowski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):297-297
ICID: 1097172
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: W przyjaźni z mądrością. Słownik filozofii i pojęć ogólnohumanistycznych

Danuta    Mariańska
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1997; 5(5):301-301
ICID: 1097175
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS