Table of content

Volume 4 Number 1, 1996

  POLSKA-NIEMCY. PROBLEMATYKA REGIONALNA: Proces emigracji ludności polskiej do RFN (od II wojny) światowej do zjednoczenia Niemiec)

Jarosław    Załęcki
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):7-7
ICID: 1097048
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 POLSKA-NIEMCY. PROBLEMATYKA REGIONALNA: Polskie środowiska emigracyjne a zjawiska patologii społecznej

Jarosław    Och
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):14-14
ICID: 1097049
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 POLSKA-NIEMCY. PROBLEMATYKA REGIONALNA: Korzenie i stan protestantyzmu w Wolnym Mieście Gdańsku

Piotr    Szczudłowski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):21-21
ICID: 1097050
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 SOCJOLOGIA-PSYCHOLOGIA-PEDAGOGIKA: Religia a wartości kultury. Próba interpretacji

Adam    Karpiński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):35-35
ICID: 1097051
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 SOCJOLOGIA-PSYCHOLOGIA-PEDAGOGIKA: Społeczne i etyczne konsekwenej postaw Polaków wobec wiary

Kazimierz   Sopuch
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):45-45
ICID: 1097052
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 SOCJOLOGIA-PSYCHOLOGIA-PEDAGOGIKA: Socjalizacyjne funkcje rodziny

Krzysztof    Wszeborowski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):56-56
ICID: 1097053
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 SOCJOLOGIA-PSYCHOLOGIA-PEDAGOGIKA: Moralność w funkcjonalnym modelu kultury Bronisława Malinowskiego

Bożena   Lewaniak-Tobis
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):63-63
ICID: 1097054
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 SOCJOLOGIA-PSYCHOLOGIA-PEDAGOGIKA: Zadania państwa w Kodeksie moralności politycznej

Tomasz    Tobis
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):76-76
ICID: 1097055
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 SOCJOLOGIA-PSYCHOLOGIA-PEDAGOGIKA: Etnometodologiczne podstawy analizy konwersacyjuej

Dorota   Rancew-Sikora
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):85-85
ICID: 1097056
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 SOCJOLOGIA-PSYCHOLOGIA-PEDAGOGIKA: Socjalna gospodarka rynkowa —współczesny wybór polityki społecznej

Witold    Turnowiecki
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):94-94
ICID: 1097057
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 SOCJOLOGIA-PSYCHOLOGIA-PEDAGOGIKA: Psychologiczne koncepcje znaczenia aktywności w życiu ludzi staiych

Rafał    Misiewicz
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):103-103
ICID: 1097059
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 SOCJOLOGIA-PSYCHOLOGIA-PEDAGOGIKA: Pojęcie i funkcje wychowawcze wzorów osobowych

Marian    Filipiak
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):109-109
ICID: 1097061
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 SOCJOLOGIA-PSYCHOLOGIA-PEDAGOGIKA: Dialog i kompromis — koncepcje wychowawcze „Myśli Współczesnej"

Jerzy    Kojkoł
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):117-117
ICID: 1097062
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 FILOZOFIA — ETYKA: Priester und Narr + Aneks (Bertrand Russel: Dziesięcioro przykazań poznawczych)

Karol    Toeplitz
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):125-125
ICID: 1097063
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 FILOZOFIA — ETYKA: Legalizm jako forma ucieczki od odpowiedzialności

Henryk    Szabala
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):132-132
ICID: 1097065
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 FILOZOFIA — ETYKA: Tocquevillc o roli idei ogólnych w życiu społecznym Stanów Zjednoczonych

Stanisław    Jojczyk
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):142-142
ICID: 1097066
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 FILOZOFIA — ETYKA: Poszukiwanie podstaw etyki ekologicznej

Honorata    Cyrzan
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):151-151
ICID: 1097068
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 Z TRADYCJI ORIENTU: O długowieczności narodów Kaukazu

Andrzej    Chodubski:
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):163-163
ICID: 1097069
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 FILOZOFIA — ETYKA: Lamaizm zabajkalski w okresie carskiej Rosji. Synkretyzm i pragmatyzm wyznawców

Anna    Pcck
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):172-172
ICID: 1097071
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 FILOZOFIA — ETYKA: Eliza Orzeszkowa wobec kwestii żydowskiej

Agnieszka    Friedrich
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):184-184
ICID: 1097072
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

  RAPORTY Z BADAŃ, OPRACOWANIA, MATERIAŁY: Estetyka fenomenologiczna Moritza Geigera

Diana   Perpich
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):201-201
ICID: 1097073
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 RAPORTY Z BADAŃ, OPRACOWANIA, MATERIAŁY: „Sal małe sefarim" (Kosz pełen książek) + Aneks (Władysław Pałubicki, Beata Krzemińska: Biogramy
sławnych mędrców Talmudu)

Władysław    Pałubicki
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):210-210
ICID: 1097074
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 RAPORTY Z BADAŃ, OPRACOWANIA, MATERIAŁY: Wpływ taoizmu na chińskie sztuki walki

Józef    Włodarski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):220-220
ICID: 1097082
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 RAPORTY Z BADAŃ, OPRACOWANIA, MATERIAŁY: Buddyzm a środowisko naturalne

Radosław    Kryszk
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):225-225
ICID: 1097083
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 RAPORTY Z BADAŃ, OPRACOWANIA, MATERIAŁY: Więzi uczuciowe między dziadkami i wnukami (na podstawie badań przeprowadzonych w rodzinach trzypokolcniowych)

Barbara    Małecka
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):231-231
ICID: 1097086
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 RAPORTY Z BADAŃ, OPRACOWANIA, MATERIAŁY: O współczesnym znaczeniu rozwoju nauki i oświaty

Jacek   Grodzicki
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):240-240
ICID: 1097088
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

  RECENZJE: Partia Zielonych w systemie politycznym RFN. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Słupsk 1994, 139 s. (Antoni Malinowski)

Stefan    Rudnik
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):249-249
ICID: 1097093
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: Judaizm — słownik obyczajów i tradycji. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo GGP, Gdańsk 1994, 148 s.,
iltistr., bibliografia (Ludwik Kostro)

Władysław    Pałubicki
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):252-252
ICID: 1097100
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: Śmierć i umieranie. Wybór tekstów z tradycji buddyzmu tybetańskiego. Red. Jacek Sieradzan. Wyd. Verbum Marek Górny, Katowice 1994 (Radosław Kryszk)

Władysław    Pałubicki
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):253-253
ICID: 1097102
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: Nie i amen. Przełożył Karol Tocplitz. Agencja Wydawnicza Uraeus, Gdynia 1994 (I lonorata Cyrzan)

Uta    Rankę Heineman
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):255-255
ICID: 1097103
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

RUBRYKA STUDENCKA: Problemy współczesnego świata. Jak Amerykanie dzielą czas między pracę a rodzinę 

Adam    Gładysiak
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1996; 4(4):259-259
ICID: 1097105
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS