Table of content

Volume 3 Number 1, 1994

 MNIEJSZOŚCI KULTUROWO-ETNICZNE. POLSKA-NIEMCY: Ein Selbstbildnis der Kaschuben

Brunon   Synak
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):5-5
ICID: 1096433
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

  MNIEJSZOŚCI KULTUROWO-ETNICZNE. POLSKA-NIEMCY: Die wesentlichen Folgen der Einwanderungspolitik von Aussiedlern in der Bundesrepublik Deutschland

Brunon    Bartz
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):13-13
ICID: 1096742
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 MNIEJSZOŚCI KULTUROWO-ETNICZNE. POLSKA-NIEMCY: Deutsche Minderheit in Pomerania. Aktivitäten und Dilemma mit der ethnischen Identität

Józef    Borzyszkowski, Cezary    Obracht-Prondzyński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):24-24
ICID: 1096743
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

MNIEJSZOŚCI KULTUROWO-ETNICZNE. POLSKA-NIEMCY: Die Gestaltung des neuen Gesicht der Polonia in der Bundesrepublik Deutschland 

Andrzej    Chodubski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):39-39
ICID: 1096745
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 MNIEJSZOŚCI KULTUROWO-ETNICZNE. POLSKA-NIEMCY: Die Probleme der ausländischen Mitbürger in der Bundesrepublik Deutschland

Witold    Turnowiecki
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):49-49
ICID: 1096747
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 MNIEJSZOŚCI KULTUROWO-ETNICZNE. POLSKA-NIEMCY: Reedukacja na wyższych uczelniach zachodnich stref okupacyjnych Niemiec 1945-1949 r

Sławomir    Kotarski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):58-58
ICID: 1096750
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 MNIEJSZOŚCI KULTUROWO-ETNICZNE. POLSKA-NIEMCY: Der Zustand der gegenwärtigen polnischen Kolonie in der Bundesrepublik Deutschland

Jarosław    Och
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):74-74
ICID: 1096800
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 FILOZOFIA. ETYKA. RELIGIOZNASTWO:  The cognitive science and metaphysics

Piotr    Kawiecki
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):83-83
ICID: 1096804
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 FILOZOFIA. ETYKA. RELIGIOZNASTWO: Problem dynamiki społecznej w pracach Tocqueville'a

Stanisław    Jojczyk
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):89-89
ICID: 1096941
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 FILOZOFIA. ETYKA. RELIGIOZNASTWO: Problem dynamiki społecznej w pracach Tocqueville'a

Jerzy    Tutaj
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):102-102
ICID: 1096942
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 FILOZOFIA. ETYKA. RELIGIOZNASTWO: Problem powiązania psychiki i świadomości ze strukturą mikroświata w nauczaniu fizyki oraz filozofii

Andrzej    Wiszniewski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):110-110
ICID: 1096943
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 FILOZOFIA. ETYKA. RELIGIOZNASTWO: Nauka i wiara

Iwona    Sitkiewicz-Icha, Andrzej Icha   Wiszniewski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):119-119
ICID: 1096946
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

  SPOŁECZNA NAUKA KOŚCIOŁA: Katolicka idea państwa w ujęciu „Tygodnika Warszawskiego"

Jerzy    Kojkol
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):129-129
ICID: 1096947
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

SPOŁECZNA NAUKA KOŚCIOŁA: Kult Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Syberii. Z Archiwum Irkuckiego 

Anna    Peck
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):141-141
ICID: 1096948
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

SPOŁECZNA NAUKA KOŚCIOŁA: Papież Jan XXIII o rodzinie i kobiecie 

Iwona   Sitkiewicz-Icha
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):145-145
ICID: 1096949
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 Z TRADYCJI ORIENTU: Poligamia w nauce Islamu

Haithem  Abu-Rub
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):153-153
ICID: 1096980
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 Z TRADYCJI ORIENTU: Pozycja rodziców w Islamie

Haithem    Abu-Rub
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):167-167
ICID: 1096981
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

Z TRADYCJI ORIENTU: Human life as the highest good in early Judaism

Władysław    Palubicki
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):173-173
ICID: 1096982
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 PROBLEMATYKA REGIONALNA: Rozwój młodzieżowych organizacji syjonistycznych na terenie Wolnego Miasta Gdańska

Grzegorz    Berendt
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):187-187
ICID: 1096983
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 PROBLEMATYKA REGIONALNA: Z dziejów gdańskiej wspólnoty ewangelicko-reformowanej

Piotr    Szczudiowski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):198-198
ICID: 1096984
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 PROBLEMATYKA REGIONALNA: Bractwo świętego Jana Nepomucena w Oliwie

Janusz   Hochleitner
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):210-210
ICID: 1096985
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA: Polityka: nieznane obszary dziecięcego wzrostu 

Maria   Szczepska-Pustkowska
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):219-219
ICID: 1096986
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA: Myśli pedagogiczne Marii Montessori

Dorota    Zdybel
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):229-229
ICID: 1096987
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

  RECENZJE: Dyrektywy i sposób ich wypowiadania (Stefan Pałczyński)

Zygmunt    Ziembiński, Maciej   Zieliński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):232-323
ICID: 1097012
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA: Warunki wychowawcze w metodzie Marii Montessori

Beata    Tarapata
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):236-236
ICID: 1096988
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA: Instytucja nadziei — o rodzinach zastępczych

Urszula    Kusio
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):243-243
ICID: 1096989
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA: Reformacja w Szkocji


Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):249-249
ICID: 1096990
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA: Kiedy Bóg był „kamerdynerem cara"

Henryk    Szabala
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):261-261
ICID: 1096991
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA: Teksty literackie jako przedmiot ćwiczeń z socjologii

Kazimierz    Dendura
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):267-267
ICID: 1096993
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA: Dlaczego integracja?

Ewa   Krawczak
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):271-271
ICID: 1096995
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA: Dialektyka wolności

Henryk    Szabala
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):278-278
ICID: 1096996
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA: Grupy samopomocy i koła przyjaźni trzeźwych rodzin jako formy reintegracji osób uzależnionych od alkoholu do środowiska społecznego w Republice Federalnej Niemiec

Andrzej    Butkiewicz
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):280-280
ICID: 1096997
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA: Bieg życia ludzkiego — (life-span) —współczesne argumenty w teorii rozwoju 

Henryk    Olszewski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):288-288
ICID: 1096998
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA:
Człowiek sportu — mistrz — czy rywal?

Marcin    Krawczyński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):296-296
ICID: 1097000
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

 ARTYKUŁY RÓŻNE. MATERIAŁY. SPRAWOZDANIA: „Małżeństwo i rodzina w religiach świata" — Sprawozdanie z konferencji naukowej

Krzysztof    Wierzba
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):304-304
ICID: 1097002
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> STATS

RECENZJE: Opowieści Mędrców Talmudu (Jerzy Kojko!) 

Witold    Tyloch
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):311-311
ICID: 1097005
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: Ekologia społeczna i współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska, zbiór prac pod red. naukową EJ. Pałygi (Honorata Cyrzan)

Witold    Tyloch
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):314-314
ICID: 1097007
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. (Jan Przybyłowski)

Stanisław    Kamiński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):317-317
ICID: 1097009
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: Zrozumieć Islam (Dariusz Jakubowski)

Sayyid Abul A    A La Maududu
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):320-320
ICID: 1097019
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: The End of History and the Last Man (Iwona Sakowicz)

Francis    Fukuyama
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):320-320
ICID: 1097011
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

RECENZJE: Dyrektywy i sposób ich wypowiadania (Stefan Pałczyński) 

Zygmunt    Ziembiński, Maciej   Zieliński
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):323-323
ICID: 1097013
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

  RECENZJE: Jego życie i czasy. Przetłumaczył Cz. Tarnogórski (Danuta Mariańska)

Richard   Friedenthal, Marcin    Luter
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):325-325
ICID: 1097015
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: Podręcznik socjologicznych badań ankietowych (B. Łączek)

Paweł    Danilowicz
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):326-326
ICID: 1097016
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 RECENZJE: Kto jest kim w Biblii. Przetłumaczył J. Jarniewicz (Jolanta Kuczyńska)

Peter    Cahocoressi
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
1994; 3(3):329-329
ICID: 1097018
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS