Table of content

Volume 9 Number 1, 2008 - NADZIEJA

 RECENZJE I SPRAWOZDANIA JEAN BAUDRILLARD, W CIENIU MILCZĄCEJ WIĘKSZOŚCI

Radosław   Kryszk
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
2008; 9(9):1-1
ICID: 1097395
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 RICHARD DAWKINS, BÓG UROJONY

Monika    Mazurek
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
2008; 9(9):2-2
ICID: 1097396
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 CHRISTOPHER A. BAYLY, THE BIRTH OF THE MODERN WORD, 1780-1914. GLOBAL CONNECTIONS AND COMPARISONS

Adam    Kosidło
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
2008; 9(9):3-3
ICID: 1097397
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT >> STATS

 Czy są konieczne akty transgresji
kognitywnej poza granice ontyczne
przyrody, aby wyjaśnić jej istnienie
i działanie?

Ludwik    Kostro
MAeS
2008; 9(1):13-28
ICID: 1094044
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

 DOMNIEMANA NIESKOŃCZONOŚĆ
WSZECHŚWIATA I WYNIKAJĄCE Z TEGO
KONSEKWENCJE KOSMOLOGICZNE
I FILOZOFICZNE

Jarosław    Mrozek
MAeS
2008; 9(1):29-37
ICID: 1094046
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

 Metafora jako doświadczenie
graniczne: wiersz jarosława Marka
rymkiewicza to jest krzesło w świetle
filozofii derridiańskiej

Xymena    Synak-Pskit
MAeS
2008; 9(1):38-47
ICID: 1094047
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

 Wpływ religijny i kulturowy starożytnej
Mezopotamii na Grecję na przykładzie
podróży bogów

Krzysztof    Ulanowski
MAeS
2008; 9(1):48-65
ICID: 1094048
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

 Ściana jako fakt społeczny
w ujęciu różnych metodologii:
Polifonia metodologiczna

Ewa    Okroy
MAeS
2008; 9(1):66-74
ICID: 1094049
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

 HOMO POLITICUS
– HOMO TRANSGRESSIVUS?

Gracjan   Cimek
MAeS
2008; 9(1):75-88
ICID: 1094050
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

 Motywacje i uwarunkowania
(nie)korzystania z globalnej sieci
komunikacyjnej. Rozważania
o barierach wejścia w świat
nowych mediów

Krzysztof    Stachura
MAeS
2008; 9(1):89-103
ICID: 1094051
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

 Czy podróżowanie jest
transgresją? Garść refleksji
o współczesnym turyście

Agata    Bachórz
MAeS
2008; 9(1):104-114
ICID: 1094052
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

 Umiłowanie prawdy i sprawiedliwości
a socjalizm Marcela Prousta

Georges    Bataille
MAeS
2008; 9(1):117-126
ICID: 1094054
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

MAGISTRI DOCENT  About some aspects of globalization

B.G.   Nagornyj
MAeS
2008; 9(1):129-143
ICID: 1094055
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

MAGISTRI DOCENT  DISCURSIVE POSITIONS OF POSTMODERNISM
AND EXISTENTIAL SOCIOLOGY

Andrey   Melnikov
MAeS
2008; 9(1):144-153
ICID: 1094057
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

MAGISTRI DOCENT Analiza porównawcza stosunku
młodzieży z Polski i Ukrainy
do Unii Europejskiej
(w środowisku młodzieży studenckiej
z Gdańska i Ług ańska)

Andrij    Jakowenko, Sofia    Datsko
MAeS
2008; 9(1):154-163
ICID: 1094060
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

MAGISTRI DOCENT Koncepcja Ja Aksjologicznego
w filozofii dramatu
ks. Józefa Tischnera

Dariusz    Zuber
MAeS
2008; 9(1):165-174
ICID: 1094064
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

MAGISTRI DOCENT Josefa Piepera klasyczna
wizja szczęścia

Józef    Kożuchowski
MAeS
2008; 9(1):175-197
ICID: 1094066
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

MAGISTRI DOCENT Normy erotyczne w Torze i w Koranie

Piotr    Gibner
MAeS
2008; 9(1):198-204
ICID: 1094068
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

MAGISTRI DOCENT  Najstarszy zawód świata.
Zjawisko prostytucji
w starożytnej Grecji i Rzymie

Magdalena    Lasecka
MAeS
2008; 9(1):205-210
ICID: 1094069
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS

MAGISTRI DOCENT Rola narzeczeństwa w dawnych
i współczesnych związkach

Magdalena    Giers
MAeS
2008; 9(1):211-219
ICID: 1094070
IC™ Value: 3.00
ABSTRACT >> FULL TEXT >>  STATS